Fyzioterapie Brno

senstudio-6 (Custom)Fyzioterapie neboli rehabilitace se zabývá se léčbou poúrazových stavů, poruch a bolestí pohybového aparátu. Fyzioterapie úzce souvisí s masážemi a tedy i s fungováním vnitřních orgánů a pohybového aparátu. Ovlivňuje také činnost nervového systému a pracuje s člověkem jako s celistvou bytostí. Pomocí fyzioterapeutických technik dokážeme pracovat se svaly, klouby, ale i celým pohybovým aparátem. Fyzioterapie nás opravdu baví. Naši fyzioterapeuti studovali na lékařských fakultách v Čechách i na Slovensku. Za mnoho let praxe pak postupně získali cenné zkušenosti, díky nimž vám mohou pomoci účinně zvládnout zdravotní potíže i zlepšit celkový stav organismu.

 

Historie fyzioterapie

Fyzioterapie je stará metoda, jejíž počátky sahají až do starého Řecka. Již tamní humanisté bedlivě zkoumali vliv pohybu a manipulace se svaly na celkovou kondici lidského těla. Postupně tak dospěli k zjištění, že správnými pohyby těla lze zamezit rozvoji nejrůznějších potíží a onemocnění. K masivnímu rozvoji fyzioterapie došlo však teprve v devatenáctém a dvacátém století, kdy začala účinky fyzioterapie zkoumat a využívat moderní medicína. Fyzioterapie se pak stala postupně nedílnou součástí ozdravných a rehabilitačních cvičení. Zásadní vliv na vývoj nemoci byl pozorován zejména u pacientů s onemocněními mozku a nervového systému. Fyzioterapie začala být používána také pro zlepšování stavu pacientů s vrozenými, ale i získaným poruchami hybnosti.

 

Objednejte se