Application of Therapy in Thai Massage

Včera jsem ukončila kurz Applicaion of Therapy in Thai Massage, vedený Itzhakem. Mohu upřímně říct, že to byla úžasná zkušenost.

Ithzak je mistr ve svém oboru a má můj velký respekt. Poprvé, za tu dobu, co jezdím do Thajska, se mi ani jednou nestalo, že bych položila učiteli otázku a nedostala na ni jasnou odpověď. To je pro mě velice důležité. Dostávat odpovědi na své otázky.

Druhým aspektem je, že zná širokou škálu metodik. Nelpí tvrdošíjně na jednom konceptu, kterého by se zuby nehty držel, ale vždy vybírá to, co je v dané situaci nejvhodnější. Nikdy nezapomene zmínit učitele, od kterého se to naučil, nebo typ techniky, kterou používá. Což je super. Nám, studentům, to dává inspiraci a možnost volby, od jakého učitele bychom se rádi učili, nebo jakou metodu bychom chtěli poznat hlouběji.

Poslední, nicméně ne nejméně důležitou věc, kterou bych ráda zmínila, je jeho spiritualita a holistický přístup k člověku. Veškeré informace, které nám v tomto směru byly předávány, přicházely přirozeně a člověk se jen musel v duši smát, jak to vše dává smysl a je to přece „logické“. Škoda, že takovýto přístup nemají západní lékaři a terapeuti (většina z nich).

Během pěti uplynulých dnů nás naučil mnoho zajímavých technik, vždy s výkladem, k čemu je ta daná technika dobrá a jaký má smysl. Je to obrovský rozdíl oproti tomu, jak vyučují jiní učitelé, se kterými jsem se zde setkala. Jde o to, naučit se něco a vědět u koho a s jakým cílem to použít. Tak se vyučuje ve fyzioterapii. Člověk by měl vždy vědět, co dělá a proč to dělá.

Mým cílem je zaintegrovat tyto nové poznatky do své praxe. Vzhledem k množství probrané látky musím vyvinout velké úsilí (opakovat, koukat na videa a znovu a znovu číst poznámky a samozřejmě trénovat), abych si vše správně zapamatovala (upřímně, pokud si zapamatuji 2/3 ze všeho nového, bude to úspěch) a používala to, když bude vhodné.

Shrnula bych to tak, že přede mnou stojí velká výzva. A výzvy, ty já mám ráda.

Nataša

Komentáře jsou zakázany.