Základní principy Thajské masáže

Ráda bych zmínila pár základních principů, které nám Ithzak (učitel Application of Therapy in Thai Massage, Sunshine Massage School)  řekl hned ze startu prvního výukového dne.

Bez znalosti a použití těchto esenciálních principů člověk nikdy nemůže poskytnou kvalitní masáž s opravdu hlubokým účinkem. I kdybyste uměli jen pár základních „hmatů“, poloh či „protahovaček“ a respektovali tyto principy, podáte kvalitní výkon.

Líbilo se mi, že to Itzhak zařadil hned na začátku našeho týdenního kurzu a docela do podrobna všechny principy rozebral. Přivedlo mě to zpět ke kořenům. Všechny tyto věci již roky znám, ale člověk  má občas tendence zapomínat, jak jsou některé věci důležité.

Tímto by měl začínat jakýkoliv kurz Thajské masáže. Bohužel tomu tak není. A nejen proto říkám: „velký respekt Ithzakovi“!

Základní principy Thajské masáže

1) Princip gravitace

Jak je možné, že ty prťavé Thajky dokáží vyvinout takovou sílu? Je to velice jednoduché. Když využíváte základního Newtnova zákonu o zemské přitažlivosti, není co řešit. Nepoužívají svoji sílu, používají gravitaci. Tím pádem šetříte své tělo a jste schopni pracovat i s člověkem, jehož hmotnost vysoce převyšuje tu vaši.

2) Princip no extra

Jde o to, být si vědom svých vlastních limitů. Nesnažit se na úkor sebe sama pomoci klientovi a tlačit se do něčeho, co není ve vašich silách. Pokud se vy, terapeut, nebudete cítit pohodlně a příjemně, nemůžete tento pocit zprostředkovat ani klientovi.

3) Princip eternity

Jeden z nejdůležitějších principů jakékoli práce s lidským tělem. Kvalita doteku, vědomí, jak tělo uchopuji, jak nonverbálně komunikuji s klientem. Dobrého maséra, terapeuta, charakterizuje právě to, jak se umí člověka dotknout. Pracuji s živým tvorem, který se s vámi chce cítit bezpečně, pohodlně a respektován. Chce od vás cítit porozumění, něhu, jistotu, péči. Je to, jako když matka sahá na své dítě. S láskou a porozuměním.

4) Princip jeden okamžik – jedna aktivita

Být tady a teď. Být si vědomý toho, co právě děláte. Je to meditativní stránka masáže. Být přítomna v tom, co dělám, jde ruku v ruce s kvalitou toho, co dělám (a to se týče všech činností, ne jen masáže). V okamžiku, kdy bych masírovala a přemýšlela nad tím, co si na sebe vezmu na večírek nebo co uvařím na večeři, nejsem tady a teď, s klientem. V okamžiku, kdy vnímám, co dělám, vnímám, co se děje pod mýma rukama (chodidlem, předloktím), sleduji reakci klienta, soustředím se na volnost či rezistenci v pohybu, masáž získává na kvalitě. Klient podvědomě vnímá, že veškeré moje vědomí je s ním a že tedy dostává maximum, co mu mohu nabídnout.

V okamžiku, kdy respektujete všechny tyto principy, podáte kvalitní výkon. Nezáleží na tom, jestli umíte tisíc technik a hmatů. Pokud jste s klientem tady a teď, používáte princip gravitace, vnímáte, co se děje pod vašima rukama a respektujete své vlastní možnosti i možnosti klienta, masáž bude skvělá.

Lidé to ocení. Vy ze sebe budete mít dobrý pocit. Všichni budou spokojení. A o to tady přece jde :)

Nataša

Komentáře jsou zakázany.